ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ “ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਰਮਨੀ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ) ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

Read more