ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ…

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮ…
keep things in mind while making stairs at home..

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਊਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭੂਚਾਲ-ਰੋਧਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੁਚਾਲ-ਰੋਧੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।

stairsਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸੇ ਆਰਕੀਟੇਕਟਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਵਾਉ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਚੋੜਾਈ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਰਕੀਟੇਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲਾਟ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

comfortable stairsਅਕਸਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੰਬੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਏ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

house plan stairs ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 840 ਐਮ ਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ 600 ਐਮ ਐਮ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨ੍ਹੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੁਗਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ -ਨੀਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
unique stairs
ਘਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀ ਵਿਚ 250 ਐਮ ਐਮ ਦਾ ਟਰੇਡ ਅਤੇ 165ਐਮ ਐਮ ਤੋਂ 175 ਐਮ ਐਮ ਤਕ ਦਾ ਰਾਈਜਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਪੌੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 310 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
new design stairs
ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੇਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜਿਲ ਉਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਸਮਾਪਤ ਵਾਲੀ ਰੇਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares