ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ….ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ..!

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਵਤਨ ਪਿਆਰੇ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਛਡ ਆਏ , ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇ ਧਰਵਾਸੇ ਚਿੱਤ,ਪਰਚਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ , ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ,ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ ..!!

ਮੀਆਂ ਪੱਤਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਗ਼,ਵੀ ਘੁੰਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ,“ਖੇੜੇ”ਜਾ ਖੜਕਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ , ਬੱਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ ..!!

ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ , ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਝਿੜਕਾਂ ਸੀ , ਅਜ ਕਲ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਵਿੜਕਾਂ ਸੀ , ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੋੜਾ, ਪਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ , ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ ..!

ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਜਾਨੋ, ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ , ਲੁਟਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰ,ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ , ਰੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦੀਂ , ਨੀਰ ਵਹਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ , ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ..!

ਵਤਨ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੂਕਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਵੱਲਾ ਏ, ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ“ਹੈਪੀ”, ਕਮਲਾ ਝੱਲਾ ਏ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਖ਼ੂਬ ਭਜਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ , ਬੱਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੱਜਣਾਂ ..!

✍🏿 “ਹੈਪੀ ਚੌਧਰੀ ” ਟੋਰਾਂਟੋ ( ਕਨੇਡਾ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares